Psykoterapia- ja psykologipalveluita luottamuksella ja ammattitaidolla Raisiossa

Ota yhteyttä!

Päivikki Nurmi on ammattitaitoinen ja korkeasti koulutettu psykologi ja psykoterapeutti. Hän on kokenut ja luotettava asiantuntija, joka palvelee asiakkaitaan yksilöllisesti.

Millainen terapeutti olen

Työskentelytapani on luonteva ja ystävällinen. Olen sekä ammatillisesti että ihmisenä aidosti läsnä vuorovaikutustilanteessa. Olen aidosti kiinnostunut asiakkaasta ja hänen ongelmistaan. Pitkän työ- ja elämänkokemukseni sekä luovan ja eri terapiasuuntauksien menetelmiä hyödyntävän työskentelyotteeni perusteella pyrin antamaan asiakkaan ongelmiin uusia näkökulmia ja selviytymiskeinoja.

Koulutus ja suuntautuneisuus

Päivikki on korkeasti koulutettu, alaan laajasti perehtynyt psykoterapeutti. Hänellä on kymmenien vuosien kokemus alalta. Pitkän kokemuksensa ja laajan perehtyneisyytensä perusteella hän tarvittaessa käyttää myös muiden kuin psykodynaamisesti suuntautuneen terapiasuuntausten menetelmiä.

  • Korkeasti koulutettu psykodynaamiseen psykoterapiaan erikoistunut psykoterapeutti

  • Psykologian lisensiaatti (PsL)

  • Erillinen psykoterapeuttikoulutus: Psykoterapian erikoispsykologi, Ylemmän erityistason psykoterapeutti (YET)

Varaa aika!

Palvelut

  • Elämän kriisitilanteet

  • Muutaman tapaamiskerran selvittelyt

  • Yksilöterapia

  • Kelan kuntoutusterapia

  • Työterveyshuollon palvelut

  • Kriisiterapiat

Lue lisää palveluista