Psykoterapia- ja psykologipalveluita luottamuksella ja ammattitaidolla Raisiossa

Päivikki Nurmi on ammattitaitoinen ja korkeasti koulutettu psykologi ja psykoterapeutti. Päivikki on kokenut ja luotettava asiantuntija, joka palvelee asiakkaitaan yksilöllisesti. Päivikin kokemus auttaa löytämään sopivan terapiamenetelmän jokaiselle asiakkaalle. Asiakkaalle luodaan suunnitelma, joka antaa selkeyttä haastavimpiinkin kriisitilanteisiin.

Ota yhteyttä

Millainen terapeutti olen:

Työskentelytapani on luonteva ja ystävällinen. Olen sekä ammatillisesti että ihmisenä aidosti läsnä vuorovaikutustilanteessa. Olen aidosti kiinnostunut asiakkaasta ja hänen ongelmistaan. Pitkän työ- ja elämänkokemukseni sekä luovan ja eri terapiasuuntauksien menetelmiä hyödyntävän työskentelyotteeni perusteella pyrin antamaan asiakkaan ongelmiin uusia näkökulmia ja selviytymiskeinoja.

Koulutus ja suuntautuneisuus

  • Psykodynaamisesti suuntautunut ylemmän erityistason psykoterapeutti (YET)
  • Psykologian lisensiaatti (PsL)
  • Psykoterapian erikoispsykologi

Ylioppilastutkinnon (12 vuotta) jälkeen 6 vuoden yliopisto-opinnot psykologiksi sekä 4-vuotinen psykoterapeutin, psykoterapian erikoispsykologin ja psykologian lisensiaattikoulutus Turun yliopistossa.

Päivikki on korkeasti koulutettu, alaan laajasti perehtynyt psykoterapeutti. Hänellä on kymmenien vuosien kokemus alalta. Kokemuksensa perusteella hän käyttää luovasti myös muiden terapiasuuntausten (mm. kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen terapia) menetelmiä terapiassaan.

Varaa aika!

Palvelut

  • Elämän kriisitilanteet
  • Muutaman tapaamiskerran selvittelyt
  • Yksilöterapia
  • Kelan kuntoutusterapia
  • Työterveyshuollon palvelut
  • Kriisiterapiat
Lue lisää palveluista